Kiểm tra chất lượng seo website của bạn?
Hệ thống đánh giá chất lượng Seo đầu tiên tại Việt Nam!
 • Tạo các trang web động dễ dàng như viết một tài liệu

  Google Sites là một cách dễ dàng để tạo các trang web an toàn cho mạng nội bộ và những dự án nhóm. Không yêu cầu viết mã hoặc HTML.

  Google Sites là một cách dễ dàng để tạo các trang web an toàn cho mạng nội bộ và những dự án nhóm. Không yêu cầu viết mã hoặc HTML.

  Sắp xếp thông tin ở vị trí trung tâm

  Sử dụng Google Sites để tập trung tài liệu, bảng tính, bản trình bày, video, trình chiếu và nhiều ứng dụng khác để giúp các nhóm làm việc có tổ chức.

  Mới! Tạo các trang web cộng tác nhanh hơn với các mẫu cho không gian làm việc dự án, trang web nhóm, mạng nội bộ và các ứng dụng khác.


  Tạo các trang web động


  Truy cập mọi lúc, mọi nơi

  Google Sites được cung cấp an toàn trên web, vì vậy, bạn có thể truy cập vào các trang của công ty từ nơi làm việc, trên đường, tại nhà cũng như trên điện thoại di động của mình.

  Hoạt động trên các hệ điều hành

  Google Sites hoạt động trong trình duyệt trên PC, máy Mac và Linux.

  Kiểm soát tính bảo mật ở cấp độ trang web và hệ thống

  Quản trị viên có thể quản lý quyền chia sẻ trang web trong toàn doanh nghiệp và các tác giả có thể chia sẻ và rút lại quyền truy cập tệp bất kỳ lúc nào

 • Chia sẻ
 • @
  Bài viết mới hơn
 • @
  Bài viết cũ hơn
 • @
  Bình luận
Thiết kế website Groupon/Mua chung
Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress