John Mueller chia sẻ các cập nhật mới nhất về Tìm kiếm từ Core Web Vitals, Search Console, Search Labs và nhiều hơn nữa trong Google Search News tháng 7. Trong video, ông giới thiệu về vai trò của trải nghiệm trang trong việc tạo ra nội dung hữu ích, các cải tiến mới trong Core Web Vitals và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo sinh để cung cấp thông tin và bối cảnh cho các kết quả tìm kiếm.

Video này cũng đề cập đến các tin tức liên quan đến các trang web tin tức, bao gồm các quy tắc tốt nhất về SEO cho các trang web tin tức và sử dụng Search Console cho các trang web này. Ngoài ra, Mueller cũng nhấn mạnh về sự quan trọng của các sự kiện và mời mọi người tham gia xây dựng tương lai của Tìm kiếm thông qua Search Labs.

Trong video, Mueller cung cấp thông tin về Search Console Insights, một công cụ hữu ích để hiểu hơn về hiệu suất của trang web và cách tối ưu hóa nó. Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến các chủ đề khác như báo cáo chỉ số video, đào tạo Search Console, sitemap và cập nhật về web crawler.

Nội dung chính Video:

Nếu bạn có thêm thông tin gì hay, hãy chia sẻ thêm với chúng tôi trong bình luận dưới bài viết này nhé!

Hoàng Luyến